Hrudník

  1. Bench Press: Ležte na bench press lavičke a zdvíhajte a spúšťajte činku alebo halter na hrudník. Tento cvik je jedným z najefektívnejších na budovanie hrudníkových svalov.
  2. Incline Bench Press: Podobný ako bench press, ale lavička je sklonená nahor. Tým sa viac zameriava na hornú časť hrudníka.
  3. Decline Bench Press: Lavička je sklonená nadol, čo zameriava cvik na dolnú časť hrudníka.
  4. Dumbbell Flyes: Ležte na lavičke s jednoručnými činkami. S roztiahnutými pažami zdvíhajte a spúšťajte činky, čím cvičíte hrudníkové svaly.
  5. Push-Ups: Kliky s vlastnou váhou, ktoré môžete vykonávať bez potreby vybavenia. Svaly hrudníka pracujú pri zdvíhaní tela nahor.
  6. Cable Crossovers: Použitie káblového stroja na preťahovanie rúk pred hrudníkom. Tento cvik izoluje hrudníkové svaly.
  7. Dumbbell Pullover: Ležte na lavičke a držte jednoručnú činku nad hlavou. S činkou zdvíhajte a spúšťajte ju, čím cvičíte hornú časť hrudníka.
  8. Pullovers na stroji: Použite káblový stroj na pullovers, čím cvičíte hornú časť hrudníka.
  9. Close-Grip Bench Press: Bench press s užším úchopom, ktorý zameriava cvik viac na triceps, ale stále cvičí aj hrudník.
  10. Machine Chest Press: Cvik na stroji na hrudník, ktorý umožňuje jednoduchú kontrolu váhy a je vhodný pre začiatočníkov.