Triceps

 1. Tricep Dips:
  • Opriete sa o dve rovnaké plochy (napr. dve stoličky) a zdvíhate a spúšťate svoje telo pomocou svalov tricepsu.
 2. Bench Press s úzko:
  • Pri bench presse držte činku s úzkym úchopom a tlakom zdvíhajte a spúšťajte činku, zamerané na triceps.
 3. Close-Grip Push-Ups:
  • Kliky s úzkym úchopom, kde máte ruky blízko pri sebe, čím sa tricepsu dostane väčší dôraz.
 4. Tricep Kickbacks:
  • Stojte vpredklone a držte činky. Svalmi tricepsu zdvíhate činky dozadu.
 5. Overhead Tricep Extension:
  • Držte jednoručnú činku nad hlavou a tlakom ju zdvíhajte a spúšťajte za hlavu, cvičíte svaly tricepsu.
 6. Skull Crushers (Predklon s činkou na triceps):
  • Ležte na lavičke s činkou a zdvíhajte a spúšťajte činku nad hlavu, zamerané na triceps.
 7. Tricep Rope Pushdown:
  • Použitie káblového stroja s lanom na tlaky s tricepsom, čo izoluje tricepsy.
 8. Diamond Push-Ups:
  • Pri klikoch máte ruky tak, aby boli palce a ukazováčiky na oboch rukách na sebe, čím cvičíte tricepsy.
 9. Tricep Pushdown na stroji:
  • Použijte posilňovací stroj s reťazou alebo laneckou na tlaky s tricepsom.
 10. Bench Dips:
  • Sedíte na lavici a podopriete sa rukami z bokov, zdvíhate a spúšťate telo, cvičíte svaly tricepsu.