Biceps

  1. Curl s činkou: Držte činku v úzkom úchopu, zdvihnite ju a potom ju spustite, zamerané na bicepsy.
  2. Curl s činkou v sedu: Sedenie na lavici s činkou, zdvihnite činku a potom ju spustite.
  3. Curl s dvoma činkami: Držte činky v rukách, zdvihnite ich súčasne a potom ich spustite, zamerané na bicepsy.
  4. Hammer curls: Držte činky s hammer úchopom (dlaňami smerom k telu), zdvihnite činky a potom ich spustite, zamerané na bicepsy.
  5. Zaklonené curls: Držte činky smerom von od tela a zdvihnite ich svalmi bicepsu, potom ich spustite.
  6. Curl s EZ-tyčou: Držte EZ-tyč vo vodorovnej pozícii, zdvihnite ju a potom ju spustite, zamerané na bicepsy.
  7. Predklon s činkami: Predklon sa trupom a držte činky v rukách, zdvihnite ich a potom ich spustite, zamerané na hornú časť bicepsu.
  8. Biceps curls s kotúčmi: Držte kotúče v rukách a zdvihnite ich svalmi bicepsu, potom ich spustite.
  9. Alternatívne curls s činkami: Držte činky v oboch rukách a zdvihnite ich striedavo, zamerané na bicepsy.
  10. Curl na konci lavičky: Sediac na konci lavice, zdvihnite činky, zamerané na bicepsy.