Ramenné svaly

  1. Dumbbell Lateral Raises (Bočné zdvíhanie s jednoručnými činkami): Sedzte na stoličke alebo stoje s jednoručnými činkami v rukách a zdvíhajte ich smerom bokom, cvičíte bočné časti ramien.
  2. Seated Dumbbell Press (Sedací tlač s jednoručnými činkami): Sedzte na lavičke s opierkou a zdvíhajte jednoručné činky nad hlavu, čo je variácia na vojskový tlak.
  3. Push Press (Tlak s odrazom): Stojte s činkou na hrudi a použite odraz od nôh na tlačenie činky nad hlavu. Tento cvik kombinuje silu nôh s ramennými svalmi.
  4. Barbell Shrugs Behind the Back (Zdvíhanie činky za chrbát): Držte činku za chrbátom a zdvíhajte ramená k ušiam, cvičíte hornú časť trapézu.
  5. Seated Bent-Over Rear Delt Raises (Sedací bočný zdvih zadných deltov): Sedzte na lavičke so sklonom dopredu a zdvíhajte činky smerom bokom, zamerané na zadnú časť ramien a deltov.
  6. Cuban Press: Sedzte alebo stojte s činkou pred vami, zdvíhajte ju k brade a potom nad hlavu, čím cvičíte ramenné svaly.
  7. Y-Raises: Ležte tvárou nadol na sklonenej lavičke a zdvíhajte ruky smerom nahor, čo cvičí zadnú časť ramien.
  8. Prone Trap Raise (Ležiace zdvíhanie trapézu): Ležte tvárou nadol na lavičke a zdvíhajte ramená smerom nahor, čo cvičí spodnú časť trapézu.
  9. Bent-Over Face Pulls: Sklonte sa v pase a ťahajte lano smerom k tvári, cvičíte zadnú časť ramien a horný trapéz.
  10. Kettlebell Swings (Kettlebell kyvadlá): Toto je dynamický cvik, kde kyvadlo podobné váheťu tlačíte nad hlavu zo stoje. Cvičí celé telo vrátane ramien.