Brucho

  1. Klasické brušáky: Liezte na chrbát so zohnutými kolenami a nohami na zemi alebo dvíhajte nohy nad zem. Zdvihnite hornú časť tela smerom k nohám.
  2. Plank: Operte sa na lakťoch a špičkách nôh, držte telo v rovine od hlavy po päty. Tento statický drž pose hodnotí silu brucha a chrbta.
  3. Russian Twists: Sadnite si na zem s pokrčenými kolenami a držte činku alebo iný predmet pred sebou. Pomocou brucha otáčajte trup doprava a doľava.
  4. Leg Raises: Ležte na chrbát so zloženými rukami pod zadkom. Zdvihnite nohy nad zem a potom ich pomaly spúšťte bez toho, aby sa dotkli zeme.
  5. Mountain Climbers: Prejdite do polohy plánku a striedavo ťahajte koleno smerom k hrudníku.
  6. V-up: Ležte na chrbát so zloženými rukami za hlavou a nohami na zemi. Zdvihnite nohy a hornú časť tela súčasne, takže vaše telo vytvorí tvar písmena „V“.
  7. Bicykle: Liežte na chrbát so zloženými rukami za hlavou. Striedavo ťahajte koleno smerom k opačnému loktu.
  8. Oblique Crunches: Ležte na chrbát so zloženými kolenami a rukami za hlavou. Zdvihnite hornú časť tela a snažte sa dotknúť pravým loktom pravého kolena a potom to isté na druhej strane.
  9. Dragon Flags: Držte sa pevne na horizontálnej tyči a zdvíhajte nohy a telo smerom nahor a dolu.
  10. Hanging Knee Raises: Visíte na detských hrazdách a zdvihajte kolena smerom k hrudníku.